Privacy Policy Zakelijk Rijden

(Web-)applicatie
Zakelijk Rijden biedt een (web-)applicatie voor kilometerregistratie en beschikt daardoor over bepaalde gegevens van jou. Zakelijk Rijden gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Klanten
Deze privacy policy geldt voor alle gebruikers die de dienst voor kilometerregistratie afnemen in de vorm van de hiervoor ontwikkelde (web-)applicatie van Zakelijk Rijden BV of via een Zakelijk Rijden.nl-partner. Deze privacy policy is in de eerste plaats van toepassing op verwerking van gegevens van natuurlijke personen en eenmanszaken. Voor de bepalingen met betrekking tot verwerking van verkeersgegevens, inloggegevens, surf- en klikgedrag geldt dat zij van toepassing zijn niet alleen op natuurlijke personen en eenmanszaken, maar ook op alle zakelijke klanten en gebruikers.

Ongevraagde berichten
Wil je geen ongevraagde commerciële e-mail- of sms-berichten ontvangen, dan kun je hier afmelden. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Welke gegevens verwerkt Zakelijk Rijden van je?

Persoonsgegevens
Zakelijk Rijden verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats als je je aanmeldt als gebruiker van Zakelijk Rijden. Zakelijk Rijden vraagt dan onder meer je naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Al deze gegevens worden door Zakelijk Rijden verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld worden je gegevens geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat, een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door Zakelijk Rijden geregistreerd.

Verkeersgegevens
Als je gebruik maakt van onze (web-)applicatie dan ‘vervoeren’ wij gegevens van je. Deze gegevens worden ook wel aangeduid als verkeersgegevens. Het gaat dan om gegevens zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van de applicatie en het surfgedrag op de website(s) van Zakelijk Rijden. Zakelijk Rijden kan bijhouden of je een website van Zakelijk Rijden bezoekt en hoe je gebruik maakt van Zakelijk Rijden -websites. Als Zakelijk Rijden je een mail stuurt of een elektronische nieuwsbrief, dan kan Zakelijk Rijden ook bijhouden of je deze bijvoorbeeld hebt geopend.

Locatiegegevens
Ten behoeve van het gebruik van de (web-)applicatie verwerkt Zakelijk Rijden je locatiegegevens.

Voor welke doeleinden gebruikt Zakelijk Rijden je gegevens?

Dienstverlening
Zakelijk Rijden verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om de diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een applicatie, het versturen van een nota en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Partners
Zakelijk Rijden verkoopt mogelijk haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan Zakelijk Rijden persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten
Zakelijk Rijden verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van Zakelijk Rijden en aan Zakelijk Rijden gelieerde partners. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer e-mail).

Derden
Ook je verkeersgegevens kunnen door Zakelijk Rijden gebruikt worden voor marketingdoeleinden en voor het doen van aanbiedingen, maar uitsluitend voor zover je daarvoor vooraf je toestemming hebt gegeven. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Locatiegegevens
Je locatiegegevens kunnen door Zakelijk Rijden verwerkt worden voor de levering van toegevoegde waarde diensten (zoals een (verkeers-)informatiedienst, of een zoekfunctie naar een bestemming in de buurt), maar uitsluitend voor zover je (of de feitelijke gebruiker van de applicatie) daarvoor je toestemming hebt gegeven. Als een toegevoegde waarde dienst door een derde partij wordt aangeboden, kan Zakelijk Rijden je locatiegegevens ook aan die derde partij doorgeven. Door het gebruik van de betreffende dienst stem je daarmee in.

Ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van DM-activiteiten
Zakelijk Rijden verkoopt mogelijk haar abonneebestanden ten behoeve van direct marketing activiteiten van derden, mits abonnees daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Verwerking van uw gegevens op Zakelijk Rijden websites
Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web-)applicaties aan je te kunnen leveren en om met jou te communiceren. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Contextuele informatie
Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij Zakelijk Rijden.

Zakelijk Rijden verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van jou:

Inloggegevens
Wanneer je toegang wenst tot bepaalde Zakelijk Rijden websites en services, wordt je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens). Bij het aanmaken van je inloggegevens kan het voorkomen dat je wordt gevraagd een geheime vraag- en antwoordcombinatie op te geven. Die geheime vraag- en antwoordcombinatie wordt door Zakelijk Rijden uitsluitend gebruikt om jouw identiteit te controleren en je te helpen bij het eventueel opnieuw instellen van je wachtwoord of gebruikersnaam.

Surf- en Klikgedrag
We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan Zakelijk Rijden websites, inclusief de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies
Zakelijk Rijden websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer je je aanmeldt bij een Zakelijk Rijden website met je inloggegevens, slaat Zakelijk Rijden je unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop je je aanmeldde, op in een versleuteld cookie op je harde schijf.

Gebruik van cookies
Het gebruik van cookies maakt het gebruik van Zakelijk Rijden websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

Tijdelijke cookies
Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een Zakelijk Rijden website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer.

Relevantie & voorkeuren
Cookies stellen ons in staat om relevante en aan uw voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van Zakelijk Rijden websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

Cookies van derden
De meeste online advertenties in banners die je ziet op Zakelijk Rijden websites worden afgebeeld door Zakelijk Rijden zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op Zakelijk Rijden webpagina’s. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanente cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. Zakelijk Rijden heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst. Zakelijk Rijden maakt gebruik van cookies van IgnitionOne en Google.

Page Tagging
Zakelijk Rijden webpagina’s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Page tagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites.

Effectiviteit
Page Tagging stelt Zakelijk Rijden in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een Zakelijk Rijden website leidt tot een aankoop op de website van die derde partij.

Optimale communicatie
Wanneer je nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van Zakelijk Rijden, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Koppeling met interne en externe bestanden
Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij je interacties met Zakelijk Rijden, kan Zakelijk Rijden de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan jou geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door Zakelijk Rijden aan jou geleverde diensten.

Aanvullende informatie
Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van jouw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Hoe lang bewaart Zakelijk Rijden je gegevens?

Niet langer dan wettelijk is toegestaan
Zakelijk Rijden bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.

Looptijd
Als je een abonnement bij Zakelijk Rijden hebt, worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard met voor jou de mogelijkheid je data gedurende een (1) jaar na verloop van het contract te downloaden.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Waarborg
Zakelijk Rijden draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Eigen verantwoordelijkheid
Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot jouw informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Persoonlijk profiel
Op de (web-)applicaties, heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op je persoonlijke profiel op de website. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je persoonlijke profiel als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.